ธนาคารไทยเครดิต สินเชื่อ SME กล้าให้

SME กล้าเปลี่ยน EP. 33 : เจ็นเซิฟ บริษัทไซซ์เล็กที่ผลิตหุ่นยนต์ขนส่งตัวแรกๆ ของเมืองไทย

ในยุคที่เทคโนโลยียังคงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เราได้เห็นหุ่นยนต์ออโตเมชันเกิดขึ้นหลายรูปแบบ รวมถึงหุ่นยนต์ขนส่งรุ่นแรกๆ ในเมืองไทย อย่าง เรือดำน้ำไร้คนขับ ที่ใช้สำหรับการสำรวจซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทหุ่นยนต์อย่าง บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด โดยการนำของคุณวรีมน ปุรผาติ กรรมการผู้จัดการ ที่เปลี่ยนตัวเองจากงานในบริษัทเครื่องสำอางระดับโลกเพื่อมาเติมเต็มเป้าหมายของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ และมีความท้าทายมากขึ้นในการสร้างหุ่นยนต์

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์เด่น SME กล้าให้

ข่าวสารและกิจกรรม SME กล้าให้

ถาม - ตอบ

ให้เราช่วยเหลือคุณ
อย่างไร?

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100 และ SME กล้าให้เต็ม MAX

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลสัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3 ปี

สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับนิติบุคคลบัญชีเดียว

 • เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3 ปี

สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับแพทย์

 • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
 • มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม Speed

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลสัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 5 ปี

สินเชื่อ Micro SME

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลสัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3 ปี

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลสัญชาติไทย
 • ดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่ามาไม่น้อยกว่า 1 ปี

Micro SME สำหรับซื้อสถานประกอบการ

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลสัญชาติไทย
 • ดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่ามาไม่น้อยกว่า 3 ปี

สินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลสัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3 ปี (กรณีสมัครวงเงินเบิกเกินบัญชีแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) หรือ 5 ปี (กรณีสมัครวงเงินเบิกเกินบัญชีแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

ประเภทวงเงินที่ให้กู้มีอะไรบ้าง ?

วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan)

 • สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100 และ SME กล้าให้เต็ม MAX
 • สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับนิติบุคคลบัญชีเดียว
 • สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับแพทย์
 • สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม Speed
 • สินเชื่อ Micro SME
 • สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์
 • Micro SME สำหรับซื้อสถานประกอบการ

วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)

 • สินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD

วงเงินอนุมัติสูงสุดเท่าไร ?

วงเงินอนุมัติสูงสุด 30 หรือ 35 ลบ.

 • สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100 และ SME กล้าให้เต็ม MAX

วงเงินอนุมัติสูงสุด 25 ลบ.

 • สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับนิติบุคคลบัญชีเดียว
 • สินเชื่อ Micro SME

วงเงินอนุมัติสูงสุด 20 ลบ.

 • สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์

วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ลบ.

 • Micro SME สำหรับซื้อสถานประกอบการ

วงเงินอนุมัติสูงสุด   7 ลบ.

 • สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับแพทย์

วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 หรือ 10 ลบ. ขึ้นอยู่กับประเภทผู้กู้

 • สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม Speed

 

ไม่มีหลักประกัน ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถขอสินเชื่อได้

 • สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100 และ SME กล้าให้เต็ม MAX
 • สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับนิติบุคคลบัญชีเดียว
 • สินเชื่อ Micro SME
 • สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์
 • Micro SME สำหรับซื้อสถานประกอบการ

สามารถขอสินเชื่อได้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับแพทย์

สามารถขอสินเชื่อได้ โดยต้องมีการค้ำประกันสินเชื่อ โดย บสย.

 • สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม Speed

สามารถขอสินเชื่อได้ เนื่องจากจากธนาคารมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ทั้งแบบที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

 • สินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดกี่ปี ?

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด  8 ปี

 • สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม Speed

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี

 • สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100 และ SME กล้าให้เต็ม MAX
 • สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับนิติบุคคลบัญชีเดียว
 • สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับแพทย์
 • สินเชื่อ Micro SME

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 20 ปี

 • สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์
 • Micro SME สำหรับซื้อสถานประกอบการ

อัตราดอกเบี้ยเท่าไร ?

สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100 และ SME กล้าให้เต็ม MAX

 • เริ่มต้น MRR-2.05% ต่อปี

สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับนิติบุคคลบัญชีเดียว

 • เดือนที่ 1-24 เท่ากับ MRR - 4.05% ต่อปี
 • เดือนที่ 25 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR + 0.19% ต่อปี (9.24% ต่อปี)

สินเชื่อ SME กล้าให้สำหรับแพทย์

 • MRR + 2.75% ต่อปี

สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม Speed

 • ผู้กู้นิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+6.70% ต่อปี
 • ผู้กู้บุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+8.70% ต่อปี

สินเชื่อ Micro SME

 • เริ่มต้น MLR-1.35% ต่อปี

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์

 • กรณีกู้เพื่อวัตถุประสงคในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออพาร์ทเมนท์อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก MLR - 1.85% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR - 0.85%
 • กรณีกู้เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ, เพื่อชดเชยค่าก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก MLR - 2.85% (5.50%) ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR - 1.85% (6.50%)

Micro SME สำหรับซื้อสถานประกอบการ

 • เริ่มต้น MRR+3.0% ต่อปี

สินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD

 • เริ่มต้น MRR-0.53% ต่อปี